Gevolgen aanpassing N35 zwaar onderschat!

Gevolgen aanpassing N35 zwaar onderschat!

 

De Wijkverenigingen Kruidenwijk en Nijverdal-Oost tezamen met de werkgroep Baron van Sternbachlaan, maken zich ernstige zorgen omtrent het voorgenomen Tracé Besluit N35 Wierden-Nijverdal. Het tracé loopt dwars door het oostelijke deel van Nijverdal met aan weerszijden van de weg onze woonwijken omringd door het Reggedal, landgoed Eversberg en het Wierdense Veld.

Rijkswaterstaat trekt zich niets aan van de lokaal ingediende zienswijzes en gaat gewoon door met haar eigen plan. De grootste problemen zijn te verwachten in het rode gebied op bijgevoegd kaartje.

Informatie bijeenkomsten door Rijkswaterstaat werden alleen in Wierden georganiseerd. In Nijverdal was de N35 nog in aanbouw, veel Nijverdallers wisten niet dat in Nijverdal de N35 weer op de schop ging.

Rijkswaterstaat heeft, zoals telkens weer blijkt, alleen oog voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het thema leefbaarheid krijgt weinig tot geen aandacht. Dit terwijl hun motto: ‘Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.’ toch anders doet vermoeden

De werkgroep kwam met een perfect alternatief plan.
De N35 op maaiveldhoogte en de Baron van Sternbachlaan er onderdoor.
4 meter hoge geluidsschermen langs beide zijden van het tracé, eventueel in combinatie met zonnepanelen.
Ondersteund door de ondernemers op het Lochter, de beide Wijkverenigingen, alle raadsfracties, diverse natuurorganisaties en vele omwonenden.

Rijkswaterstaat wijst dit lokaal zeer breed gedragen plan af! Kost te veel tijd en te veel geld. Rijkswaterstaat wil de autoweg bij de Boersingel en de Baron van Sternbachlaan op een hoge dijk leggen van 6 meter hoog. En aan de noordzijde zonder extra geluidsschermen. Teleurstellend en onacceptabel!

Het besluit dat Rijkswaterstaat er gewoon door heen wil drukken brengt u het volgende:

  • Forse overschrijding van de geluidsnormen van de gemeente en Wereld Gezondheid Organisatie!
  • Enorme verhoging van de uitstoot van fijnstoffen.
  • Enorme waardedaling van onroerend goed. Uw onroerend goed!
  • Een autoweg op 6 meter hoogte met aan de zuidzijde 4 meter hoge schermen leidt tot een enorme barrière voor mens en dier, van 10 meter hoog.
  • Een Tracé met levensgevaarlijke situaties door hoogteverschillen en het risico dat, bij bijvoorbeeld een laagstaande zon, men stilstaand verkeer niet ziet. En dat er stilstaand verkeer komt is natuurlijk een logisch gevolg van het feit dat het na het viaduct gewoon weer een tweebaansweg wordt.
  • En… een fantastische leefomgeving voorgoed ondergedompeld in een deken van geluid.

 

De 300 ingediende zienswijzen, waarvan er meer dan 200 betrekking hebben op de situatie rond het tracé in Nijverdal, worden compleet genegeerd.
Kortom: een groot deel van de lokale gemeenschap staat achter dit alternatieve plan en toch neemt Rijkswaterstaat geen enkele moeite om rechtstreeks met omwonenden en/of de werkgroep in gesprek te gaan.

De komende weken zijn cruciaal voor ons allemaal.
Wij hopen dat de ogen van de Nijverdallers opengaan.
60 decibel zegt u waarschijnlijk op dit moment niets. Download een Decibel meter, ga eens langs een drukke weg staan en beeld u in dat dit het geluid is dat u straks dag in, dag uit in uw heerlijk aangelegde tuin gaat horen.
Dat wilt u toch niet!

Neem daarom contact met ons op via: wijmakenonsgrotezorgen@gmail.com en laat van u horen!

Lees het artikel van RTLnieuws over “Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4443826/dit-waarom-geluidsoverlast-dodelijk-kan-zijn
Kijk eens op onderstaande site hoe het nu is met de geluids overlast in jou buurt.
https://www.rtlnieuws.nl/algemeen/binnenland/artikel/4444826/staat-jouw-huis-de-herrie