Ontwerp rijksweg N35 moet anders.

Ontwerp rijksweg N35 moet anders.

Bericht namens: wijkverenigingen Nijverdal-Oost en Kruidenwijk en de Werkgroep Baron van Sternbachlaan

De N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt een 4-baans autoweg met 100 km/u. Het ontwerp van Rijkswaterstaat houdt onvoldoende rekening met de leefbaarheid in onze omgeving. De geluidsoverlast neemt fors toe en de landschappelijke inpassing is dik onvoldoende. Dat is onacceptabel.

Een groep omwonenden heeft de werkgroep Baron van Sternbachlaan opgericht om dit samen met de wijkverenigingen te voorkomen. Bent u het eens met onze standpunten? Dien dan voor 11 januari 2018 uw bezwaar in bij Directie Participatie in Den Haag. Dat kan via ondertekening/verzending van de zienswijze op de achterzijde van DIT DOCUMENT naar onderstaand post/digitaal adres.

Postadres: Directie Participatie
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Digitaal adres: http://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenproces_ontwerptracebesluit_n35_nijverdal_wierden_template

Uw ingevulde en getekende zienswijze kunt u (voor 8 januari aanstaande) ook mailen naar nijverdaloost@ziggo.nl
Of in de bus doen bij Boomcateweg 3 of Merelweg 3 Dan zorgen wij voor tijdige verzending. (BEZWAAR DOCUMENT)

Voor meer informatie zie de site van Nijverdal Oost, Kruidenwijk of Rijkswaterstaat.
http://nijverdal-oost.nl/
http://www.dekruidenwijk.nl/
http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/n35-nijverdal-wierden/index.aspx

LET OP: als u de zienswijze zelf rechtstreeks naar Directie Participatie stuurt voeg dan de zienswijze van de werkgroep bij. Anders kunt u zich daar later niet op beroepen. De zienswijze vindt u door op DEZE link te klikken. (Zie ook de pagina Zienswijze N35 werkgroep Baron van Sternbachlaan)