De Boerderij moet er komen*

De Boerderij moet er komen*
Deze titel geeft exact de situatie weer rond de gehele procedure inzake de Kinderboerderij!

Nu blijkt de puzzel in elkaar te vallen. De wethouder de heer Thomas Walder stond aan de basis van de locatie.
Vertwijfelde buurtgenoten die  uitkomst zochten bij de wethouder voelden zich niet gehoord;
De informatie bijeenkomsten voor de buurt waren verplichte nummertjes;
De bezoekjes van vertegenwoordigers van de Kinderboerderij aan maar een klein gedeelte van de aanwonenden voor de vorm.

Niet verwonderlijk blijkt dat het college aangepaste plannen aan de raad zal voorleggen.
Doch alert de verantwoordelijkheden van de locatie vervolgens bij de Kinderboerderij deponeert.
Een ongetwijfeld kortzichtige visie, aangezien deze als een boemerang terug zal komen naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Helaas wordt als belangrijk criteria nergens gerefereerd naar het verwachte bezoekersaantal van 50.000.
Volstrekt niet gepast voor deze locatie!
(Behoudens een kleine vermelding van, de Stichting KB moet ook zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.)

Deze titel sluit aan bij de uitkomst van de informatiebijeenkomst ** van woensdag 28 juni.
Deze informatiebijeenkomst m.b.t. de mogelijke realisatie van de kinderboerderij op deze locatie.
Samengevat kan gesteld worden dat de belangen ver uit elkaar liggen, en de relatie met de mogelijke toekomstige buren ernstig verstoord is.
Hoewel de initiatiefnemers met alle macht doen voorkomen dat het goed met de relaties is en zal worden.
De grote opkomst en de vele reacties laat zien, dat dat verre van de realiteit is.

Deze informatiebijeenkomst had vanuit de initiatiefnemers een mooie gelegenheid geweest om de Noabers, zoals ze stellen, mee te krijgen.  Deze kans heeft men laten liggen.
Mede door het volharden in het éénzijdig belichten van de feiten.

Achteraf blijkt hoe merkwaardig de presentaties van de genodigden zijn.
Zij zijn ongetwijfeld ingevlogen om de komst van de KB te versterken, maar eigenlijk gewoon ontkrachten!

Totaal onderbelicht blijft de impact van de verwachte 50.000 bezoekers op de omgeving. In geen enkele presentatie is de speeltuin en het lawaai van de vele kinderen die dit met zich mee zal brengen te zien. Nog de problematiek van parkeer problemen en aanrij routes over het industrieterrein.
Geen enkele compassie en mededogen op het effect voor de Noabers in their yard!

Kort puntsgewijs is het merkwaardig:

 • De rol van de gemeente, in de Wethouder de heer Thomas Walder, als aangever van de locatie.
 • De eenzijdige voorstelling van zaken door de Stichting KB zelf.
  Er werd aangegeven dat er onderzoek was gedaan naar de vraag voor een kinderboerderij.
  Inhoudende het aantal likes op Facebook verantwoord de komst van een kinderboerderij.De Stichting KB geeft de indruk dat contact en afstemming met Noabers is geweest.
  Doch dat was met een (zeer beperkt) aantal zgn Noabers en in een overrompelende sfeer.Er is geen financieel plaatje gegeven van de noodzakelijke bezoekers voor het  
  Sfeerfoto’s zijn er getoond,  zonder speeltuin, het grote aantal bezoekers  en het parkeerbeleid.
 • De presentatie van KB Cantecleer te Kampen op een niet te vergelijken locatie in het stadspark met 70.000 bezoekers!
  Initieel opgestart met 30.000 bezoekers, door gegroeid naar 70.000.
 • De presentatie van de heer H. de Rijk van stadskinderboerderijen te Den Haag.
  Locaties waar elke stukje groen in de stad zeer welkom is. Dus niet te vergelijken!

De heer de Rijk is tevens (mede)oprichter en voorstander van het KB keurmerk.
Vervolgens aangevende dat dit keurmerk nagenoeg niet aangevraagd wordt (om financiële redenen) door de KB’s.
Dus blijkbaar niet voldoende bestaansrecht heeft en een directe indicatie voor de financiële draagkracht van verschillende KB’s.

 • Een GGD die op persoonlijke titel aangeeft dat het wel mee zal vallen.
  Doch in hun officiële schrijven aangeeft dat het keurmerk belangrijks is. (zie boven)
  Contact met de buren gezocht moet worden vanwege hinder (geluid en geur) en goed gecommuniceerd.
  Duidelijk aangeeft dat er gezondheidsrisico’s zijn, risico’s op overdracht van infecties en fijnstof.
  Laat dit nou net de punten zijn waar het ernstig aan schort!

In lijn met de gehele procedure, is het feit dat de politiek en de Stichting Kinderboerderij (volgens het artikel) aangeeft verrast te zijn door de tegenstand op een plek nabij de bouw.
Vanaf 1996 zijn er plannen en het laatste plan bij de nieuwe rondweg te Hellendoorn is mede afgeschoten vanwege het grote aantal te verwachten bezoekers, de bijbehorende verkeersstromen en parkeer mogelijkheden.
Waarbij de OLA fabriek aangaf geen hinder te willen ondervinden voor huidige bedrijfsvoering en mogelijke toekomstige uitbreidingen.
De nu voorgestelde locatie grenst aan het industrieterrein. Schiet men zich nu niet zelf in de voet?

De gemeente heeft nog geen kinderboerderij wordt gesteld, wordt er niet gekeken wat we wel hebben?
De trotse Paarse Poort met een bezoekersaantal van 150.000 bezoekers, een Avonturenpark met 400.000 bezoekers, de Wilgenwaerd en nog afgezien van events als Dauwpop en een Strongsister & manrun.
Ja Hellendoorn is een actieve gemeente waar het al goed toeven is en zal blijven?

Of moet aan iedere invalsweg van de gemeente een ‘speel’ gelegenheid komen?

De plannen moeten nog ter goedkeuring door de gemeenteraad.
13 september a.s. is de vergadering in de raadzsaal.
Wij wensen de raad een gezond en goed Twentsch boerenverstand toe!

PS, Dat zal na een rustige vakantie periode ongetwijfeld goed komen.
Een rustige omgeving die de buren, ook na de vakantie wensen!

 

* Dagblad Tubantia, donderdag 27 juli 2017

**Voor agenda en presentaties zie : https://raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Informele-bijeenkomsten-raad/2017/28-juni/20:30

*** Wethouder Thomas Walder, tijdens een  infobijeenkomst specifiek vooraanwonenden.

**** http://paarsepoort.nl/

***** Probleem met zelfs de “beste Pellet Houtkachels” blijft de forse fijnstof uitstoot. Ook als u geen rook ziet betekent het niet dat de dampen schoon zijn. Fijnstof PM 2,5 is onzichtbaar en zeer schadelijk voor de gezondheid, want de deeltje dringen diep in de longen en komen direct in de bloedbaan terecht waardoor aderen dicht kunnen slippen door ontstekingen. Ook is het kankerverwekkend door de PAK’s. (http://houtrook.nl/4658-2/ )