Wijkschouw

Het heeft al eerder in de krant gestaan dat meerdere wijken een wijkschouw houden. In samenwerking met “Stichting de Welle” gaan ook wij starten met een wijkschouw.

Tijdens een wijkschouw kunnen buurtbewoners samen met raadsleden, vertegenwoordigers van de politie, Woningstichting en Stichting De Welle, zowel knelpunten als positieve punten in de wijk signaleren en benoemen. Door verschillende partners bij de schouw te betrekken wordt de problematiek vanuit verschillende ogen bekeken. Die samenwerking kan leiden tot nieuwe en mogelijk ook snellere oplossingen.

Tijdens de ledenvergadering hebben verschillende leden zich aangemeld om aan deze schouw deel te nemen.

De datum waarop deze schouw gehouden wordt is 21 juni vanaf 19:00 uur.

De start van de schouw is bij de speeltuin aan de Lochtersweg.

Geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan deze schouw.