Gevolgen aanpassing N35 zwaar onderschat!

Gevolgen aanpassing N35 zwaar onderschat!   De Wijkverenigingen Kruidenwijk en Nijverdal-Oost tezamen met de werkgroep Baron van Sternbachlaan, maken zich ernstige zorgen omtrent het voorgenomen Tracé Besluit N35 Wierden-Nijverdal. Het tracé loopt dwars door het oostelijke deel van Nijverdal met aan weerszijden van de weg onze woonwijken omringd door het …

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Deze zal worden gehouden op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in het wijkgebouw van De Brake aan de Schipbeekstraat 1 te Nijverdal.   Agenda Algemene ledenvergadering Opening Notulen ledenvergadering 12 april 2017 (ter inzage) Financieel overzicht Benoemen kascommissie Overzicht activiteiten Bestuursverkiezing : Jos Slag en …

WhatsApp Buurtpreventie

Onze wijk heeft een WhatsApp Buurtpreventie groep met medewerking van de politie en de gemeente Hellendoorn. Ziet u in uw straat of wijk een gebeurtenis waarbij u zich onveilig voelt dan kunt u, als u deelnemer bent, de buurt inlichten en zo de politie helpen. Lees voor het aanmelden even …

Wijkagent Debby Toebes

Geachte wijkbewoners, U hebt aangegeven dat u nieuwsgierig bent wie nu uw wijkagent is. Daarom wil ik mij graag middels de website aan u voorstellen. Mijn naam is Debby Toebes, ik ben 41 jaar oud, getrouwd en moeder van een 13 jarige zoon. Op de woensdag en vrijdag heb ik …