Gevolgen aanpassing N35 zwaar onderschat!

Gevolgen aanpassing N35 zwaar onderschat!   De Wijkverenigingen Kruidenwijk en Nijverdal-Oost tezamen met de werkgroep Baron van Sternbachlaan, maken zich ernstige zorgen omtrent het voorgenomen Tracé Besluit N35 Wierden-Nijverdal. Het tracé loopt dwars door het oostelijke deel van Nijverdal met aan weerszijden van de weg onze woonwijken omringd door het …

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Deze zal worden gehouden op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in het wijkgebouw van De Brake aan de Schipbeekstraat 1 te Nijverdal.   Agenda Algemene ledenvergadering Opening Notulen ledenvergadering 12 april 2017 (ter inzage) Financieel overzicht Benoemen kascommissie Overzicht activiteiten Bestuursverkiezing : Jos Slag en …

Ontwerp rijksweg N35 moet anders.

Ontwerp rijksweg N35 moet anders. Bericht namens: wijkverenigingen Nijverdal-Oost en Kruidenwijk en de Werkgroep Baron van Sternbachlaan De N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt een 4-baans autoweg met 100 km/u. Het ontwerp van Rijkswaterstaat houdt onvoldoende rekening met de leefbaarheid in onze omgeving. De geluidsoverlast neemt fors toe en de …

De Boerderij moet er komen*

De Boerderij moet er komen* Deze titel geeft exact de situatie weer rond de gehele procedure inzake de Kinderboerderij! Nu blijkt de puzzel in elkaar te vallen. De wethouder de heer Thomas Walder stond aan de basis van de locatie. Vertwijfelde buurtgenoten die  uitkomst zochten bij de wethouder voelden zich …

Facebook

Ook wijkvereniging Nijverdal-Oost heeft een eigen Facebook pagina. Deze is te vinden via de volgende link:

Wijkschouw

Het heeft al eerder in de krant gestaan dat meerdere wijken een wijkschouw houden. In samenwerking met “Stichting de Welle” gaan ook wij starten met een wijkschouw. Tijdens een wijkschouw kunnen buurtbewoners samen met raadsleden, vertegenwoordigers van de politie, Woningstichting en Stichting De Welle, zowel knelpunten als positieve punten in …